Social responsibility & sustainability: Global Compact, FSC, REACH | WINTER & COMPANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ

WINTER & COMPANY jest firmą odpowiedzialną za to, że, jako przedsiębiorstwo aktywne globalnie, ma wpływ na środowisko naturalne. Poprzez przestrzeganie aktualnych przepisów i surowych, narzuconych przez siebie standardów chcemy ograniczyć ten wpływ do minimum i w dalszym ciągu przyczyniać się do ekologicznej, ekonomicznej i społecznie zrównoważonej gospodarki.  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LEŻY W NASZEJ NATURZE

WINTER & COMPANY jest odpowiedzialną firmą za to, że jako przedsiębiorstwo aktywne globalnie, nasze transakcje biznesowe mają również wpływ na środowisko naturalne. Poprzez przestrzeganie aktualnych przepisów i surowych, narzuconych przez siebie standardów chcemy ograniczyć ten wpływ do minimum i w dalszym ciągu przyczyniać się do ekologicznej, ekonomicznej i społecznie zrównoważonej gospodarki.  

WIĘCEJ

JAK ROZUMIEMY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WINTER & COMPANY zawdzięcia 125-letnią historię sukcesu starannym strategiom naszych założycieli i ich potomków. Jako świadoma i odpowiedzialna organizacja poruszamy się w obszarze środowiska, biznesu i społeczeństwa, aby utrzymać i zabezpieczyć ramy naszego przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.  W związku z tym rozumiemy, że musimy chronić środowisko i pracować w sposób zrównoważony z naturalnymi surowcami. Kierujemy naszą firmę na ostrożny kurs rozwoju, tworzymi atrakcyjne warunki pracy i wspieramy naszych pracowników.

Więcej

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Pierwszym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju jest trwałość produktów. Materiały dekoracyjne od WINTER & COMPANY nie są przeznaczone do produkcji jednorazowych przedmiotów, ale do zastosowań w wysokiej jakości materiałach o długiej żywotności. Dlatego też gotowe artykuły są trwałe i mogą być powtórnie przetwarzane.

Un Global Compact

Aby podkreślić nasze zaangażowanie, WINTER & COMPANY angażuje się w wezwanie UN Global Compact i jest członkiem szwajcarskiej organizacji GCNS (Global Compact Network Switzerland).

POBIERZ CERTYFIKAT UN-GLOBAL-COMPACT

Więcej

Reach

REACH to skrót od «Registration, Evaluation, Authorisation and Registration of Chemicals». To rozporządzenie UE została wdrożone w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi.

Firma WINTER & COMPANY jest świadoma znaczenia rozporządzenia REACH. W związku z tym wzywa wszystkie zakłady produkcyjne do nieużywania w produkcji naszych materiałów substancji w stężeniach niezgodnych z REACH.

Odpowiednie deklaracje zgodności są u nas dostępne od ręki (dotyczy to również deklaracji dostawców surowców). Dlatego też jesteśmy przekonani, że żaden z naszych gotowych produktów nie wymaga rejestracji w ramach REACH. Deklaracja ta odnosi się do naszego aktualnego stanu wiedzy. Jeżeli dowiemy się o nieprawidłowościach, poinformujemy o nich niezwłocznie.

Więcej

FSC™

Misją FSC™ (Forestry Stewardship Council™) jest promocja postępu przyjaznego dla środowiska i społeczeństwa oraz ekonomicznie zrównoważonego zarządzania lasami. Wszystkie spółki handlowe WINTER & COMPANY posiadają certyfikat FSC™. Nasz certyfikat o numerze TT-COC-002437 można znaleźć na stronie internetowej www.FSC™-info.org.

Pobierz Certyfikat FSC™

Więcej

Ilość naszych produktów, które spełniają standardy FSC™ ciągle rośnie. Możesz dowiedzieć się o nich więcej w naszym katalogu online.


Kontakt

Cookies

Używamy cookies, aby optymalizować i stale ulepszać naszą stronę internetową. Poprzez kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej, zgadzasz się na stosowanie plików cookie.

COOKIESWięcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Zamknij